Fakta om Ola Stinnerbom

Frilansande samisk multikonstnär scenkonstnär och artist. Han är bl.a. dansare, koreograf, jojkare, sameslöjdare,
konsthantverkare, trummakare, musiker, kompositör, akrobat, maskmakare, kostymdesigner, föreläsare, forskare. 

Driver idag STINNERBOM PRODUCTION, ett samiskt produktionsbolag och Det Sydsamiska Danskompaniet DANSRAJDEN

Ola har arbetat med samisk scenkonst i 25 år med fokus på att levandegöra den samiska kulturen som alltför ofta framställs som en museikultur.
Han har forskat och sökt efter bevis på att samerna har dansat och hittat den samisk dansen med specifika samiska rörelser. Idag har Ola ett
10-årigt långtidsstipendium från Konstnärsnämnden för sitt arbete med den samiska dansen. Han har också varit med att skriva boken;
Jakten på den försvunna samiska dansen’ som bygger på det forskningsarbetet. Han har även utforskat den samiska trumtraditionen där han idag
arbetar med att revitalisera och återskapa trumman som musikinstrument. Han har även funnit belägg för att trumman, jojken och dansen tidigare
varit ett gemensamt uttryck, något som Ola kallar för DEN SAMISKA TREENIGHETEN. Det enda kulturarvet som överlevt storsamhällets förtryck
är jojken men de övriga delarna såsom dansen, trumman och musiken är nästintill helt utraderade. I sitt utforskande omkullkastar han alla teorier som
påstår att samerna skulle vara en kultur utan musik och dans. Nu startar han upp DANSRAJDEN, ett nationellt samiskt Danskompani med samiska
dansare för att långsiktigt arbeta med att återerövra den samiska dansen i en modern kontext.

Han har varit huvudnummer för SVT’s produktion och nyårsfirande med tolvslaget på Skansen 2007. Har vunnit Sami Grand Prix 2007, en samisk jojk
och musiktävling anordnad för NRK i Kautokeino, Norge. Erhållit stöd från Musikverket för projektet, Drumtime, levandegöra den samiska trumman, 2017.
Har producerat och skapat en musikalisk App, VI ÄR OSYNLIGA, ett Kulturtrappanprojekt, Konstnärsnämnden,  2017. Har spelat över 350 skolekonserter i tre år för Norske Rikskonserter över hela Norge.

Ola stinnerbom har varit verksam artist och konstnär i 40 år och skapat, producerat och varit medskapande i över 100 st
scenkonstproduktioner och dansföreställningar.