samiska föreläsningar

Kulturpedagogisk föreläsning för skolor, förskolor eller bibliotek med, jojk, musik, dans och slöjd.

 

 

 Foto: Börje Dahrén                                                                              Foto: Jostein Andersen                                    Foto: Kajsa Stinnerbom

 

Ola Stinnerbom samisk artist, scenkonstnär kommer till skolan, förskolan eller biblioteket och berättar på ett underhållande sätt om den samiska kulturen. En föreläsning långt bort ifrån stereotypen och den exotiska bilden av samerna som ibland porträtteras. Han tar eleverna och publiken med in i det heligaste av den samiska kulturen och berättar på pedagogiskt sätt om hur det är att vara same idag. Eleverna får lära sig om samernas historia och hur det är att tillhöra en urbefolkningskultur med uråldriga traditioner och sedvänjor. Det blir en intensiv stund med jojkskola och jojkkonsert där eleverna får lära sig att jojka tillsammans med Ola. Det blir en resa i tid och rum där vi ena stunden är flera 1000 år tillbaka i tiden för att i nästa stund vara med om att förnya och modernisera jojken med modern samisk musik. Ola är både traditionsbärare och förnyare av den samiska kulturen där han låter jojken möta och förenas med modern Hip Hop och något som han kallar för Joikbox.

Ola Stinnerbom är same från Vilhelmina Norra Sameby, född och uppvuxen i Arvika och nu bosatt i Västra Ämtervik Värmland. Ola är samisk artist, scenkonstnär, slöjdare och specialist på den samiska historien med inriktning på den äldre församiska kulturen.

INFORMATION
Längd: 40, 60, eller 90 min
Lokal: Klassrum, Gymnastiksal, Bibliotek
Minimum: 2 föreläsningar/dag
Arvode: Enligt överenskommelse
Teknik: Enl. överenskommelse
Boende: Hotel tillkommer utanför Värmland
Resa: Resa tillkommer utanför värmland

 

För med info kontakta:
Mobil 765 55 90 18, ola@olastinnerbom.se

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

samiska föreläsningar

Det samiska immateriella kulturavet

 

                    Foto: Ola Stinnerbom

 

 Hur levandegör man och tar tillbaka försvunna samiska kulturarv

Ola berättar om arbetet med att ta tillbaka försvunna samiska kulturarv. Ett arbete som möter stort motstånd och skepticism i Sàpmi idag. Försvenskningsproblematiken och förtrycket från staten är fortfarande ett öppet sår hos samerna som berövats sina rättigheter i århundraden. Senast förra året brändes en kåta vid Stenträsk av Kronofogden i uppdrag från Länsstyrelsen. Nu för tiden hänvisar staten till lagar och förordningar, men år 1634  när Sverige upptäckte silvergruvan i Nasafjäll blev det än viktigare att hävda svenskt territorium. Det gör att idag upplevs den samiska kulturen hänga på en tunn tråd och rädslan att försvenskningsprocessen ännu en gång ska återkomma gör att självförtrycket eskalerar. Vi samer som lever med ena benet i den samiska världen och den andra i den svenska ses som ett hot. Har man en gång lämnat samebyn är man inte längre välkommen tillbaka utan då är man inte längre same utan bara en Datsha, en svensk.

Ola Stinnerbom är same från Vilhelmina Norra Sameby, född och uppvuxen i Arvika och nu bosatt i Västra Ämtervik Värmland. Ola är samisk artist, scenkonstnär, slöjdare och specialist på den samiska historien med inriktning på den äldre församiska kulturen.

 

 

 

INFORMATION
Längd: 60, eller 90 min
Lokal: Befintlig scen eller salong, Bibliotek
Arvode: Enligt överenskommelse
Teknik: Enl. överenskommelse
Boende: Hotel tillkommer utanför Värmland
Resa: Resa tillkommer utanför värmland

 

För med info kontakta:
Mobil 765 55 90 18, ola@olastinnerbom.se

 

 

Foto: Jostein Andersen,  Kajsa Stinnerbom, Börje Dahrén, Liz-Marie Nilsen, Ola Stinnerbom