Dansporträtt 

DANSAREDANSARDANSDANSAN

EN FESTIVAL I SKRIFT

 

 

LÄS DANSAREDANSARDANSDANSANT HÄR

ARRANGÖRER:
Riksteatern och Cullberg är tillsammans med MDT (Moderna Dansteatern i Stockholm), Danscentrum Stockholm och Stockholms konstnärliga högskola ansvarig utgivare för skriften. Institutionerna har under en längre haft en dialog om en publikation kring dans där olika danskonstnärer fick möjlighet att uttrycka sig i skrift om sin dans.

Medverkande konstnärer: 
Anna Vnuk, Bambam Frost och Lydia Diakité, Carina Reich och Bogdan Szyber, Cristina Caprioli, Daniel Staaf, Maria Naidu, Mohanned Hawaz, Nassim Meki, Niki Tsappos, Ola Stinnerbom, Rani Nair, Satoshi Kudo, Sofia Castro, Sebastian Lingserius och Nefeli Oikonomou samt kollektivet Nya Rörelsen.
Redaktörer: Ninos Josef och Paloma Madrid
Samordning: Angelica Piñeros
Grafisk formgivare: Ebba Hägne
Översättare: Peter Mills och Angelica Piñeros
Fotograf: Carlos Zaya (om inget annat anges)
Ansvariga utgivare: Moderna Dansteatern (MDT Sthlm), Cullberg, Riksteatern, Danscentrum Stockholm, Stockholms konstnärliga högskola/Dans (SKH)