live Under April månad 2020 

Faamoe Vuelie, kraftjojk, Power Yoik, urkraften

 

En jojk om dagen på nätet

Varje dag under April månad på digitala medier, kommer jag att lägga ut en jojk där jag sprider kraften till alla därute som behöver lite exra energi i dessa oroliga Coronatider. Jag hämtar kraften i jojken och våra förfäder och delar med mig av min kunskap till alla människor därute. Jag ser det som ett liten strimma av hopp och mod som vi alla nu behöver för att orka. Kraftjojken har en helande funktion som stärker oss innifrån och varje dag kommer jag att sprida mina urkraft.

 

 

jojken, Ett uråldrigt sånguttryck.

Jojken är en ordlös form av sjungande och ljudande där man kommunicerar och har kontakt med flera olika världar samtidigt. Dessa världar delas in det himmelska, underjordiska och det jordliga livet. För att förklara skillnaden mellan sång och jojk brukar vi säga att i sången sjunger man om något, men när man jojkar blir man det man jojkar. Den kan även liknas vid tankens tillflykt dit man för sina tankar, eller att vi sätter ljud på våra tankar. Det gör att den aldrig kan vara likadan nästa gång man jojkar. Ungefär som att den tiden som gått från när den skapades och hur man ser på jojken aldrig kan vara densamma. Men det man glömmer bort och sällan berättar är att vi i jojken än idag kommunicerar med våra förfäder. För jojken är tidlös och kan färdas genom världarna och kommunicera med våra förfäder. Jag brukar få frågan om det är bara är samerna som kan jojka och svaret är Ja. Jag brukar säga, när jag haft en jojkworkshop att nu har ni lärt er att låta jojk. Det låter som jojk men det är inte det som det handlar om. Det är så mycket mer än att bara ljuda och låta på rätt sätt. Det specifika uttrycket ärvs och finns traderade i familjen och in släkten och för att hitta sitt unika jojkuttryck måste man jobba med sina bortgångna förfäder.

 

 

Det är inte enkelt att förklara vad jojk är då vi samer aldrig själva har satt ord på vad jojken egentligen står för. Den samiska jojken, juoigat, luohti, Vuellie, leu’dd och juoiggus är den äldsta sång och musikstilen i hela Europa. Jojken är en uråldrig form av sång och egentligen det enda samiska musikuttrycket som överlevt statens förtryckarregim och grymhet. Det gör att det är omöjligt att rättvist beskriva jojken utan att sätta den i relation till hur samerna behandlats i århundraden. Jojken har de senaste 400–500 åren varit förknippad med trolldomskonst och ett verk av djävulen. Under 1600-talet brottsrubricerades jojken av staten och kyrkan som satans trollsång ända fram till idag. Jojken sågs som en del i besvärjelsen och satansdyrkan för att komma i kontakt med djävulen. 

Ola Stinnerbom