sameslöjd och konsthantverk

      

 

 

 

Ola är en urban modern sameslöjdare och konsthantverkare som i mångt och mycket revolutionerar den samiska slöjden idag. Han står med båda benen i den samiska myllan och skapar urban samisk slöjd med både dåtiden, nutiden och framtiden djupt förankrad i uttrycket. Han arbetar nu med att levandegöra och ta tillbaka den samiska trumman som ett musikinstrument utifrån traditionen och kulturen. Men kunskapen om trumtradiitonen är längesedan bortglömd och det enda som finns att tillgå är trummorna som staten har beslagtagit och håller i förvar på olika museum runt om i världen.

Det gör att Ola slöjdar och skapar samiska trummor både i form av repliker och nyskapande trummor. 
-Det är i de gamla formerna och de gamla trummorna som förståelsen, förklaringen och svaren finns om hur trumman skall konstrueras, tolkas och brukas, säger Ola.
I mitt konstnärsskap söker jag svaren i trumman genom att skapa och producera trummor på löpande band.
- Varje trumma har en egen själ och ett eget liv att vårda och först då finner jag svaren i vad jag söker, säger Ola.  

Jag finner ro och återhämtning i mitt slöjdande där jag bl a. syr och designar mina egna kläder masker och kostymer. Jag försöker att utmana mig själv att återta mitt kultararv genom att även göra den gamla bruksslöjden såsom lassot eller tömmen som vi säger. Då slår jag rep på gammalt vis med tjärad hampa och lin och slår rep som samerna gjorde förr, men på samiskt vis.

Jag säljer idag mina alster både privat men även har återförsäljare. Idag säljer jag samesmycken på Hemslöjden i Linköping, Skansenbutiken Stockholm, Jukkasjärvi Ishotellet och Västerbotten Museum. Men det går även bra att beställa direkt här från min hemsida.

 

 

 

Foto: Jostein Andersen,  Kajsa Stinnerbom, Börje Dahrén, Liz-Marie Nilsen, Ola Stinnerbom