SAMISK FÖRELÄSNING

Den samiska samhället står under förändring och intresset för den samiska kulturen är stort. Mediabilden ser annorlunda ut för samerna idag och frågorna är många eftersom kunskapsglappet är stort. Det är viktigt med samisk representation när det ska informeras och berätta om samerna för att undvika att nidbilden av samerna sprids vidare på grund av okunskap. Ola Stinnerbom är samisk scenkonstnär och föreläsare och har specialiserat sig på samisk kulturhistoria och kan enkelt anpassa föreläsningen utifrån olika önskemål. Han är även sameslöjdare, sami duodji och trummakare och arbetar med att ta tillbaka försvunna samiska kulturarv. Ola har flera olika föreläsningar att erbjuda både skolföreläsningar och offentliga föreläsningar som enkelt kan erbjudas digitalt. Målgruppen är barn, unga och vuxna. Ola kommer även till högskolor och Universitet och ger masterclass och specialsydda föreläsningar.

 


 


 

För med info kontakta:
Mobil +46 765 55 90 18,
ola@olastinnerbom.se

 

Foto: Jostein Andersen,  Kajsa Stinnerbom, Börje Dahrén, Liz-Marie Nilsen, Ola Stinnerbom